Velkommen til Solan

hr

Solan er linjeforeningen til NTNUs Entreprenørskole – et toårig masterstudie i entreprenørskap og forretningsutvikling ved NTNU. Solan er det sosiale knutepunktet til studentene ved entreprenørskolen, og holder kurs, fremmer kontakt med næringsliv og arrangerer sosiale aktiviteter for studentene. I tillegg har Solan fotballaget "IL Tempo Gigante", samt linjeforeningsbandet "Los Preparados".

Solan er drevet av studenter, for studenter.

Samarbeidspartnere

hr
Logo Logo Logo Logo
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo